Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

staň sa našim FB

fanúšikom a získaj

zľavu 10 %

KONTAKTY

www.noneberto.sk
tel: +421 948 240 141
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠIE

Cena 137,00 €
Cena 42,00 €
Cena 12,90 €

TOP PONUKA


Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.

Ochrana osobných údajov

Podľa § 13 ods. 1 a ods. 2, taktiež § 14 ods. 1 a ods. 2 Nariadenia Europského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 apríla 2016 r. o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako: „GDPR”) s účinnosťou od 25 mája 2018 oznamujeme o spôsobe, s akým budú spracované Vaše osobné údaje (ďalej ako „údaje”), a taktiež o Vašich právach súvisiacich s ochranou údajov.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov  - „Prevádzkovateľ“

Vaše údaje spracováva: Iveta Mačuhová, sídlo ponikania: Ivana Bukovčana 7, 841 07 Bratislava, IČO 46773959, DIČ 1039771601,  telefonický kontakt 0948 240 141 ,   e-mail. adresa:noneberto@noneberto.sk

2. Prečo a na akom právnom základe spracujeme Vaše údaje?

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Vaše údaje sú spracované podľa ustanovenia a nariadenia GDPR a podľa zákonov Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov. Ako náš zákazník, vaše osobné údaje / sú to fakturačné údaje/ potrebujeme aby sme splnili zákonnú povinnosť pre vyhotovenie a evidenciu daňových dokladov a vedenie účtovníctva. Vaše osobné údaje, meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, sú potrebné na poskytovanie služieb a plnenie zmluvy.  Osobné údaje, telefónne číslo a e-mail nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy /odoslanie tovaru, zaslanie potvrdenia o objednávke, komunikácia s vami ohľadom pri riešení a oboznámení vás ohľadne objednávky/.                                                   Prevádzkovateľ nevykonáva priamy marketing pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov podľa § 13 ods. 1, písm. f) Zákona.       Spracúvame iba osobné údaje a to meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo,  nespracovávame osobné údaje (napr. údaje týkajúce sa zdravotného stavu, rodné čísla atď.)                                                                                                             Dáta sú spracovávané výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

3. Komu prípadne predávame vaše údaje?

Vaše údaje predávame len poskytovateľom prepravných služieb  a to kuriérskej spoločnosti DPD s ktorou máme uzatvorenú zmluvu a pošte za účelom doručenia tovaru - objednávky na základe zmluvy.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše údaje budú spracovávané  počas času nevyhnutného na realizáciu cieľov spracovania uvedených v b. 2: v prípade realizácie uzavretej zmluvy, do času ukončenia jej realizácie, a po tom čase počas právnej lehoty potrebnej na reklamačné účely, v prípade plnenia právnych záväzkov Prevádzkovateľa s realizáciou uzavretých zmlúv – do času vyplnenia týchto záväzkov Prevádzkovateľom, do času vyplnenia oprávnených činností Prevádzkovateľa aké stanovia podstatu tohto spracovania alebo do času ak odvoláte súhlas tohto spracovania, ak nevzniknú oprávnené podstaty ďalšieho spracovania údajov. prakticky znamená to obdobie 15 rokov v prípade realizovaných objednávok a 1 rok v prípade odpovedí na cenové ponuky.

5. Podmienky zabezpečenia osobných údajov.

Vaše údaje ukladáme:

1. papierovej forme – objednávky a faktúry sú uložené v sídle podnikania /bodč.1/ a prístup k ním majú len oprávnené osoby. Po ukončení zákonom stanovenej lehoty budú fyzicky zničené - skartované, vymazané.                                                                                             v 2. elektronickej podobe – na počítačoch chránených heslom a na špeciálnom serveri spoločnosti Golemos s.r.o. (Zátkovo nábřeží 448/7  370 01 České Budějovice, Česká republika), pričom prístup k údajom je možný len oprávneným osobám.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.                            Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk denným zálohovaním databázy na pevný disk PC a týždenným zálohovaním na externý disk, ako aj antivírovým programom a heslami                                                                                                  Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené a sprostredkovateľskou zmluvou zazmluvnené osoby.

6.Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov Za podmienok stanovených v Zákone máte                                                         - právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,                                                                                                           - právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,                                           - právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,                                                                                                                           - právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,                                                                                                                 - právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,                                                                                                                               -právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v bode. 2 týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.                                                                           .

Vďaka právu na prístup môžete nás kedykoľvek osloviť a budete informovaní v priebehu 10 dní, aké vaše osobné údaje sú spracovávané a prečo.

7. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese noneberto@noneberto.sk písomne,(iba pokial bol tovar zakúpený cez www.noneberto.sk )

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Mlčanlivosť                                                                                                                                                                             Dovoľujeme si vás uistiť, že všetky oprávnené osoby, ktoré budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov.

Podmienky ochrany osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.

Ochrana osobných údajov

Podľa § 13 ods. 1 a ods. 2, taktiež § 14 ods. 1 a ods. 2 Nariadenia Europského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 apríla 2016 r. o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako: „GDPR”) s účinnosťou od 25 mája 2018 oznamujeme o spôsobe, s akým budú spracované Vaše osobné údaje (ďalej ako „údaje”), a taktiež o Vašich právach súvisiacich s ochranou údajov.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov  - „Prevádzkovateľ“

Vaše údaje spracováva: Iveta Mačuhová, sídlo ponikania: Ivana Bukovčana 7, 841 07 Bratislava, IČO 46773959, DIČ 1039771601,  telefonický kontakt 0948 240 141 ,   e-mail. adresa:noneberto@noneberto.sk

2. Prečo a na akom právnom základe spracujeme Vaše údaje?

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Vaše údaje sú spracované podľa ustanovenia a nariadenia GDPR a podľa zákonov Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov. Ako náš zákazník, vaše osobné údaje / sú to fakturačné údaje/ potrebujeme aby sme splnili zákonnú povinnosť pre vyhotovenie a evidenciu daňových dokladov a vedenie účtovníctva. Vaše osobné údaje, meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, sú potrebné na poskytovanie služieb a plnenie zmluvy.  Osobné údaje, telefónne číslo a e-mail nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy /odoslanie tovaru, zaslanie potvrdenia o objednávke, komunikácia s vami ohľadom pri riešení a oboznámení vás ohľadne objednávky/.

Prevádzkovateľ nevykonáva priamy marketing pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov podľa § 13 ods. 1, písm. f) Zákona. Spracúvame iba osobné údaje a to meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo,  nespracovávame osobné údaje (napr. údaje týkajúce sa zdravotného stavu, rodné čísla atď.)

Dáta sú spracovávané výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

3. Komu prípadne predávame vaše údaje?

Vaše údaje predávame len poskytovateľom prepravných služieb  a to kuriérskej spoločnosti DPD s ktorou máme uzatvorenú zmluvu a pošte za účelom doručenia tovaru - objednávky na základe zmluvy.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše údaje budú spracovávané  počas času nevyhnutného na realizáciu cieľov spracovania uvedených v b. 2: v prípade realizácie uzavretej zmluvy, do času ukončenia jej realizácie, a po tom čase počas právnej lehoty potrebnej na reklamačné účely, v prípade plnenia právnych záväzkov Prevádzkovateľa s realizáciou uzavretých zmlúv – do času vyplnenia týchto záväzkov Prevádzkovateľom, do času vyplnenia oprávnených činností Prevádzkovateľa aké stanovia podstatu tohto spracovania alebo do času ak odvoláte súhlas tohto spracovania, ak nevzniknú oprávnené podstaty ďalšieho spracovania údajov. prakticky znamená to obdobie 15 rokov v prípade realizovaných objednávok a 1 rok v prípade odpovedí na cenové ponuky.

5. Podmienky zabezpečenia osobných údajov.

Vaše údaje ukladáme:

1. papierovej forme – objednávky a faktúry sú uložené v sídle podnikania /bodč.1/ a prístup k ním majú len oprávnené osoby. Po ukončení zákonom stanovenej lehoty budú fyzicky zničené - skartované, vymazané.                                                2. elektronickej podobe – na počítačoch chránených heslom a na špeciálnom serveri spoločnosti Golemos s.r.o. (Zátkovo nábřeží 448/7  370 01 České Budějovice, Česká republika), pričom prístup k údajom je možný len oprávneným osobám.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk denným zálohovaním databázy na pevný disk PC a týždenným zálohovaním na externý disk, ako aj antivírovým programom a heslami

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené a sprostredkovateľskou zmluvou zazmluvnené osoby.

6.Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov Za podmienok stanovených v Zákone máte                                  právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,                                                                                              právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,                    právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,                                                                                                              právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,                                                                                                    právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,                                                                                                                právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v bode. 2 týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.                                                                           .

Vďaka právu na prístup môžete nás kedykoľvek osloviť a budete informovaní v priebehu 10 dní, aké vaše osobné údaje sú spracovávané a prečo.

7. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese noneberto@noneberto.skpísomne,(iba pokial bol tovar zakúpený cez www.noneberto.sk )

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Mlčanlivosť                                                                                                                                                                             Dovoľujeme si vás uistiť, že všetky oprávnené osoby, ktoré budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov.