Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

staň sa našim FB

fanúšikom a získaj

zľavu 10 %

KONTAKTY

www.noneberto.sk
tel: +421 948 240 141
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠIE

Cena 137,00 €
Cena 198,00 €
Cena 12,90 €

TOP PONUKA

Cena 154,00 €
Cena 742,00 €

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok pri kúpnej zmluve uzavretej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim/spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese https://www.noneberto.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.noneberto.sk

Obchodné meno: Iveta Mačuhová.

IČO: 46773959

Okresný úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 110-216692

Telefonne číslo poskytovateľa služieb: +421948240141

Sídlo a poštová adresa: ul. Ivana Bukovčana č. 6127/7,  841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves/ ďalej len „predávajúci“/.

Email predávajúceho: noneberto@noneberto.sk.

Dómena predávajúceho: https://www.noneberto.sk/

Číslo účtu predávajúceho: SK41 8360 5207 0042 0333 4383

Telefónne číslo predávajúceho: +421 948 240 141

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

Predmet podnikania predávajúceho:

 1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2012
 2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2012
 3. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2012
 4. Reklamné a marketingové služby
  Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2012
 5. Počítačové služby
  Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2012
 6. Čistiace a upratovacie služby
  Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2012
 7. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  Deň vzniku oprávnenia: 14.6.2013
 8. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  Deň vzniku oprávnenia: 14.6.2013
 9. Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
  Deň vzniku oprávnenia: 14.6.2013

I. Všeobecné ustanovenia a základne pojmy

A/ Kupujúci alebo spotrebiteľ:

a/fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania alebo

b/ fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

A/ Predávajúci

je fyzická osoba - podnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

C/ Tovar

tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

D/ Kúpna zmluva uzavretá na diaľku

je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim/spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá prostredníctvom diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho/spotrebiteľa. Kúpne zmluvy sa riadia ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmito obchodnými podmienkami, ktoré upravujú podrobnosti pri ich uzatváraní.

II. Informácia o tovare a cene.

A/ Informácie o tovare uvedené na internetovom obchode sú čerpané z verejne prístupných zdrojov výrobcov tovaru. Pri tovare je uvedený je rozmer tovaru, material, prípadne možnosť využitia. Dodaný tovar môže mať malú odchylku vo farbe porovnanú s web. a skutočnosťou. Drevený tovar, ktorý sa dodáva ako surové drevo, povrchovo neošetrené, je potrebné povrchovo ošetriť pre jeho dlhšiu životnosť.                                                                                                                           B/ Uvedená cena tovaru je za daný tovar končná. Cena nezáhŕňa poplatky na doručenie tovaru, ktoré sú uvedené pri každom výrobku.                                                                                                                                                                      C/ Kupujúci/spotrebiteľ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti a konečnej cene v katalógu internetového obchodu sa môžu líšiť z dôvodu vypredania tovaru zo skladu predávajúceho alebo výrobcu, od zmien údajov výrobcov tovaru, prípadne v dôsledku chyby v písaní vzniknutej pri správe katalógu internetového obchodu. V týchto prípadoch predávajúci nie je viazaný ponukou katalógu internetového obchodu.

Ceny za tovar uvedené v katalógu internetového obchodu predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci/spotrebiteľ musí byť upozornený a súhlasiť so zmenou ceny. V opačnom prípade má právo kupujúci/spotrebiteľ aj predávajúci zrušiť kúpnu zmluvu.

III. Objednávka

Na internetovom obchode si kupujúci/spotrebiteľ objednáva tovar podľa návodu "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený na hornej lište internetového obchodu.

Po zadaní objednávky do objednávkového systému /až po tom čo kupujúci dostane e-mailom alebo poštou potvrdenie svojej objednávky/ je objednávka na základe platných právnych noriem považovaná za uzatvorenú kúpnu zmluvu a teda za objednávku záväznú /jedná sa o zmluvu uzatvorenú na diaľku/.

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho

a/ zaslaním písomne na e-mailovej adrese predávajúceho noneberto@noneberto.sk

b/ osobne v internetovom obchode - Ivana Bukovčana 6125/7, 841 07 Bratislava 

c/ telefonicky /fakturačné údaje objednávateľ pošle SMS/ telefonne číslo +421948240141

d/ prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára v katalógu internetového obchodu http://www.noneberto.sk

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare, prípadne bude pre kupujúceho potvrdená - upresnená na základe písomného alebo telefonického dotazu kupujúceho.                                     Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením , že sa spotrebiteľ oboznámil s uvedenými obchodnými podmienkami, súhlas s ochranou osobných údajov, súhlas s odoslaním objednávky s povinnosťou platby.

Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaný informačný e-mail o zaevidoví objednávky. Na e-mailovú adresu uvedenú spotrebiteľom budú zasielané všetky informácie o tovare a jeho doručení.

Predávajúci si overí správnosť údajov v objednávke a vybaví objednávku odoslaním tovaru spotrebiteľovi.              Predávajúci si overí dodaciu dobu a cenu u výrobcu. Predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o prípadnej zmene ceny tovaru alebo zmene - predĺženia dodacej doby, ktorá môže byť len zo súhlasom spotrebiteľa. Spotrebiteľ v tomto prípade má právo objednávku stornovať a odstúpiť od zmluvy.

Odoslaním objednávky objednávateľ (kupujúci/spotrebiteľ)  zaväzuje sa zaplatiť kúpnu cenu spolu s cenou za náklady zvoleného spôsobu prepravy tovaru a k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Predávajúci sa zaväzuje  k dodaniu tovaru podľa týchto obchodných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať okrem prípadov, kedy si uplatňuje u prepravcu zodpovednosť za vady spôsobené týmto prepravcom. Vyplnením a odoslaním objednávky spotrebiteľ prehlasuje, že tovar objednal na základe slobodnej vôle, vážne a bez omylu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci/spotrebiteľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

IV. Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.

Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru.

Automaticky generovaný e-mail o prijatí objednávky do systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Predávajúci akceptované objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

A/ Základné práva a povinnosti predávajúceho.

Predávajúci:

a/má povinnosť dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

b/ má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné všeobecne-záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

c/  má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi ( dodací list, daňový doklad-faktúra).Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva bude doručený spolu s výrobkom a to v balení výrobku. Vzhľadom k tomu, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, dodáva sa spotrebiteľovi záručný list nevyplnený. Po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy si môže spotrebiteľ nechať vyplniť a potvrdiť záručný list zo strany predávajúceho.

d/ má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho/spotrebiteľa za dodaný tovar.

e/ má právo učtovať skladné 0,5% z ceny tovaru za deň od oznámenia, že tovar je už skladom, až do zrušenia objednávky, prípadne ak  zákazník neprejavuje záujem o tovar.

B/ Základné práva a povinnosti kupujúceho/spotrebiteľa 

Kupujúci/Spotrebiteľ

a/  je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.

b/  je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

c/  je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

d/  má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

C/ Práva a povinnosti pri stornovaní objednávky a pri odstúpení kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov .

Kupujúci/spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a to písomne, elektronickou poštou na adrese noneberto@noneberto.sk alebo osobne na adrese sídla internetového obchodu, sídla predávajúceho. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1.

a/ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu/spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h)  kupujúci/spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa 1/prevzatia tovaru, 2/ uzavretia zmluvy.

Kupujúci/spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Kupujúci/spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci/spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Kupujúci/spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci/spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade, že kupujúci/spotrebiteľ doručí tovar poškodený, neúplný, používaný, uhradí kupujúci/spotrebiteľ predávajúcemu vzniknuté náklady s opravou do pôvodného stavu.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci/spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci/spotrebiteľ má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy

Ak kupujúci/spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru.

b/ak predávajúci poskytol kupujúcemu/spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h)  až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods.1  lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

c/ak predávajúci neposkytol kupujúcemu/spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h)  ani v dodatočnej lehote podľa § 7 ods. 2  lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods.1

Kupujúci/spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

-poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby                                                                                                                                          - predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy                                                                - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,                                                                                                                            - predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze                                                                                      - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený                                                                                                       - predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,                   - predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,                     - vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,                                                                                                                                                                    - predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,                                                                                        - predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,                                                                                                                                                                                          - poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,                                                                                    - poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.                                                                                                                                                                                V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

d/ Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar je vypredaný, sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný  kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy, a to tým istým spôsobom ako bola platba vykonaná kupujúcim/spotrebiteľom /ak sa nedohodnú inak/.

e/ Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim/spotrebiteľom v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu/spotrebiteľovi záväznú akceptáciu objednávky.

f/Kupujúci/spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Na takýto tovar sa nevzťahuje právo kupujúceho na jeho odskúšanie a bezdôvodné vrátenie. V prípade bezdôvodného vrátenia takéhoto tovaru si predávajúci účtuje poplatok 50% z predajnej ceny tovaru. Pred zhotovením takéhoto tovaru požaduje predajca zálohovú platbu vo výške 50 % z predajnej ceny tovaru. V prípade bezdôvodného vrátenia takéhoto tovaru kupujúci súhlasí so vzájomným započítaním zálohovej platby (záväzku predávajúceho) so vzniknutou pohľadávkou, ktorá vznikla ako dôsledok účtovania poplatku z dôvodu bezdôvodného vrátenia tovaru.

g/ Predávajúci má práva požadovať na tovar, ktorý je na objednávku, zálohu vo výške do 50%,

VI.  Platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny v internetovom  obchode bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov. Ceny uvádzané na internetových stránkach sú vždy platné a záväzné v okamihu uskutočnenia objednávky. Objednaním tovaru už zmena ceny v internetovom obchode  neovplyvňuje cenu, ktorá bola uvedená v objednávke. Všetky ceny uvádzané na internetových stránkach obchodu sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou                                                                                                                                                                                            - hotovostnej platby pri doručení tovaru v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom kurierskej spoločnosti,                 - bezhotovostným prevodom na bankový účet č. 520700-4203334383/8360 predávajúceho /uvedený aj v záväznej akceptácii objednávky/. bezhotovostný prevod je potrebné uskutočniť do 3 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak platba nebude pripísaná v tomto termíne na účet predávajúceho, predávajúci má právo objednávku stornovať. Tovar bude vyexpedovaný kupujúcemu/spotrebiteľovi až po zaplatení ceny na účet. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

V prípade, ak kupujúci/spotrebiteľ zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V niektorých prípadoch (najmä pri tovare vyrábanom na zákazku, tovare vyrábanom podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, drahších zásielkach a podobne), tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,tovar vyrobený na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebieľa je predávajúci oprávnený požadovať úhradu zálohy resp. preddavku až do výšky 50% z ceny tovaru.  V tomto prípade, pri zrušení kúpnej zmluvy sa záloha kupujúcemu/spotrebiteľovi nevracia.

VII. Spôsob platby

Kupujúci zo Slovenskej republiky môže tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

1. Môže si nechať tovar zaslať na dobierku a zaplatiť v hotovosti alebo kartou pri prevzatí tovaru. Kupujúci platí až vo chvíli, kedy si fyzicky tovar prevezme.

2.Môže byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na bankový účet č. 520700-4203334383/8360 predávajúceho /uvedený aj v záväznej akceptácii objednávky/, zloženkou či za použitia moderných elektronických metód  Bezhotovostný prevod je potrebné uskutočniť do 3 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak platba nebude pripísaná v tomto termíne na účet predávajúceho, predávajúci má právo objednávku stornovať. Tovar bude vyexpedovaný kupujúcemu/spotrebiteľovi až po zaplatení ceny na účet predávajúceho. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

3. Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru v prípade, že sa kupujúci s predávajúcim dohodli na osobnom odovzdaní tovaru, je možné tovar zaplatiť v hotovosti pri prevzatí tovaru.

Kupujúci z iných krajín ako je Slovenská republika, môžu tovar zaplatiť v peňažnej mene Euro nasledovnými spôsobmi:

 1. Formu platby vopred prevodom na bankový účet predávajúceho, poštovou poukážkou  alebo  za použitia moderných elektronických metód - napr. internet Banking. Kupujúci/spotrebiteľ je povinný zaplatiť objednaný tovar v Eurách a objednávka bude vybavená a vyexpedovaná až po pripísaní peňazí na bankový účet č.520700-4203334383/8360 predávajúceho.
 2. Formou platby v hotovosti a kupujúci si môže v takom prípade tovar prevziať osobne. a v tom prípade môže vykonať platbu v hotovosti.
 3. Cena poštovné do iných krajín ako Slovenská republika, je podľa platného cenníka kurierskej spoločnosti DPD. Na vyžiadanie upresníme konkrétnu krajinu a cenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        VIII. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný záväzne akceptovanú objednávku kupujúceho/spotrebiteľa splniť a tovar skladom dodať kupujúcemu/spotrebiteľovi v lehote najneskôr do 7 pracovných dní od odoslania objednávky spotrebiteľom a pri platbe internetovým platobným prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísnia platby na účet predávajúceho.. Ak tovar nie je na sklade a nie je možné tovar dodať v predmetnej lehote, predávajúci tovar na objednávku vyexpeduje do 21 pracovných  dní. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci tým istým spôsobom ako bola platená kupujúcim/spotrebiteľom /ak sa nedohodnú inak/.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho/spotrebiteľa,  predávajúcim ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky, inak .

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu/spotrebiteľovi na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim/spotrebiteľom, kupujúci/spotrebiteľ je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru a to dodací list alebo tlačivo prepravcu resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie tovaru. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať  splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci/spotrebiteľ si môže dohodnúť a predávajúcim aj iný náhradný termín doručenia. 

V prípade, ak je miestom doručenia tovaru adresa určená v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný prevziať tovar podľa podmienok určených zmluvným prepravcom - kurierskou spoločnosťou. Pri dodaní tovaru kurierskou spoločnosťou a kupujúci/spotrebiteľ zaväzuje skontrolovať balenie tovaru. Ak zistí je povinný odmietnuť prevziať tovar alebo spísať s dopravcom škodový protokol a až potom prevziať tovar.  Kupujúci/spotrebiteľ je povinný po doručení zásielky neodkladne tovar vybaliť a zistiť či je tovar kompletný a nepoškodený. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Túto skutočnosť neodkladne oznámi predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky.

Kupujúci/spotrebiteľ je informovaný predávajúcim e-mailom o odoslaní tovaru kurierskou spoločnosťou najneskôr deň pred jeho doručením Kupujúci/spotrebiteľ je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru a dostupnosť na telefónnom čísle uvedeného pre doručenie zásielky..Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať nad rámec podmienok zmluvného prepravcu, z dôvodu neprítomnosti kupujúceho/spotrebiteľa na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

Ak kupujúci/spotrebiteľ tovar neprevezme od prepravnej spoločnosti bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, predávajúci má právo na náhradu škody vzniknutej vo výške skutočných nákladov o neúspešné doručenie tovaru.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim/spotrebiteľom, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

IX. Spôsob dopravy tovaru

 1. Doprava je zabezpečená kurierskou spoločnosťou DPD alebo predávajújim. Cenu dopravy hradí kupujúci.
 2. Doprava a cena dopravy do zahraničia sa rieši individuálne podľa platobných podmienok prepravnej spoločnosti DPD a bude oznámená kupujúcemu. Dopravu hradí kupujúci.
 3. Ceny dopravy sú uvedené na našej stránke a platia pre Slovenskú republiku. Cena je zobrazená pri objednávke tovaru ( v košíku ). Ceny dopravy sú vypočítané ku každému výrobku samostatne na základe hmotnosti, rozmeru, množstva a individuálneho typu tovaru.Pri nadrozmernom tovare, cena a spôsob dopravy  sa rieši doprava s kupujúcim individuálne. /súčet strán viac ako 300 cm, t.j. 2x kratšia strana + 2 x dlhšia strana + 1 x najdlhšia strana/

Každá  objednávka je záväzná. Kupujúci má možnosť stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky na kontaktných číslach len v prípade, pokiaľ daná objednávka nebola ešte vyexpedovaná. Ak by sa stalo, že nebude expedovaná objednávka zaslaná zákazníkovi vyzdvihnutá, bude po ňom požadovaná úhrada vzniknutých nákladov za odoslanie tovaru. Odoslaním objednávky či telefonickom objednaní tovaru súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a beriete na vedomie, že i pri nedodržaní zhora uvedených podmienok sa nezbavujete povinnosti uhradiť náklady spojené s dopravou. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky /včítane neuhradenej čiastky za dopravu/, budú postúpené k vymáhaniu, a to spolu so všetkými nákladmi s nimi spojenými. Úrok z omeškania je 0,05 % za každý deň omeškania. Predmetné upozornenie je pre všetkých  serióznych zákazníkov nepodstatné a nepotrebné.

X Reklamačný poriadok

 1. Zodpovednosť za vady predanej veci sa primerane spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru spotrebiteľom.
 3. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru bezodkladne po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak nevykoná, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len vtedy keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predajcu písomne poštou alebo elektronickou poštou (e-mailom). Kupujúci je povinný uviesť popis vady a tento popis doložiť fotografiou alebo digitálnou fotografiou na adresách uvedených na tejto internetovej stránke. Kupujúci je povinný poškodený tovar uchovať, resp. zaslať späť predávajúcemu v závislosti od pokynov predávajúceho.
 5. V prípade ak existuje podozrenie, že k poškodeniu tovaru mohlo dôjsť počas prepravy tovaru, kupujúci je povinný uchovať aj celý obsah zásielky, vrátane obalu a spísať zápis o škode s prepravcom. Fotodokumentáciu poškodeného tovaru aj v tomto prípade vyhotovuje kupujúci. S uschovanou poškodenou zásielkou sa bude ďalej nakladať v závislosti od pokynov predávajúceho alebo prepravcu.
 6. Náklady na doručenie vadného tovaru predajcovi znáša predajca. Predajca tiež znáša náklady na doručenie nového alebo opraveného výrobku v prípade tejto formy vybavenia reklamácie.
 7. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
 8. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.
 9. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení.

  XI. Riešenie sporov

  Keď kupujúci/spotrebiteľ nie je spokojný s vyriešením reklamácie, alebo sa domnieva, že boli porušené  predávajúcim jeho práva, môže podať žiadosť o nápravu. Keď predávajúci na žiadosť do 30 dní neodpovie, alebo odpovie zamietavo má kupujúci právo na začatie alternatívneho riešenia sporu /§ 12 zákon 391/2015. Práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať u SOI, u právnickej osobe zapísanej v zozname subjektov alternatívneho riešnia sporov vedenom MHSR,  aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

   

  Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

XII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
 1. Právo na odstúpenie od zmluvy                                                                                                                              Spotrebiteľ má podľa záona 102/2014 Z.z. právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku  bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Nemôžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Na takýto tovar sa nevzťahuje  právo na jeho odskúšanie a bezdôvodné vrátenie. V prípade bezdôvodného vrátenia takéhoto tovaru si predávajúci účtuje poplatok 50% z predajnej ceny tovaru. Pred zhotovením takéhoto tovaru požaduje predajca zálohovú platbu vo výške 50 % z predajnej ceny tovaru. V prípade bezdôvodného vrátenia takéhoto tovaru kupujúci súhlasí so vzájomným započítaním zálohovej platby (záväzku predávajúceho) so vzniknutou pohľadávkou, ktorá vznikla ako dôsledok účtovania poplatku z dôvodu bezdôvodného vrátenia tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaním listu na adresu Iveta Mačuhová, Ivana Bukovčana 6127/7, 84107 Bratislava alebo emailu na na adresu noneberto@noneberto.sk, prípadne na adrese sídla predávajúceho.  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár /príloha/.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa však nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.  Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Príloha č. 1 - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Týmto oznamujem Ivete Mačuhovej, miestom podnikania Ivana Bukovčana č. 6127/7,  841 07 Bratislava,  že:

odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tovar......................................................................................

Dátum objednania/dátup prijatia tovaru*.............................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*........................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*......................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)..............................

Dátum...........................................

*nehodiace sa prečiarknite